U bent hier

Sint-Paulus

"Heb waardering voor elkaar en probeer elkaar daarin te overtreffen..." (Sint-Paulus)

Paulus is samen met Petrus één van de hoofdfiguren van de Kerk. Beiden worden op dezelfde dag gevierd: 29 juni. Door de vele reizen in dienst van het evangelie heeft Paulus de eretitel van 'De Apostel' meegekregen. Toch heeft hij Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na diens dood heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd. Dat was niet vanzelfsprekend. Paulus kwam uit Tarsis en is wellicht als jongen al naar Jeruzalem verhuisd. Hij had nog als leerling aan de voeten gezeten van de beroemde leermeester Gamaliël. Zo was hij uitgegroeid tot een vurige, wetgetrouwe jood, die niets moest hebben van de vrijzinnige sekte van Jezus van Nazareth.

Paulus' bekering: Feest op 25 januari

Vóór zijn bekering heette hij Saul. Gedreven door fanatieke christenhaat ging hij zelfs naar Damascus om christenen te pakken te krijgen. Onderweg werd hij als een donderslag bij heldere hemel getroffen en op de grond geworpen. Verblind door fel licht tastte hij hulpeloos in het duister. Een stem vroeg hem: 'Saul, Saul waarom vervolg je mij?' Een leerling van Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin en nam hem bij zich in huis. Aldus Handelingen 09,01-19. Paulus was omgedraaid als een blad aan een boom. Van nu af was hij de meeste fanatieke verdediger van Jezus' leer: het evangelie was er voor ieder die ernaar verlangde, ongeacht of men er - menselijkerwijs gesproken - voor in aanmerking kwam of niet. ... Op weg naar Damascus werd hij als een donderslag bij heldere hemel getroffen en op de grond geworpen. Verblind door het felle licht tastte hij hulpeloos in het duister. Een stem vroeg hem: 'Saul, Saul waarom vervolg je mij?' Een leerling van Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin en nam hem bij zich in huis. Paulus was omgedraaid als een blad aan een boom. Van nu af zou hij de meeste fanatieke verdediger van Jezus' leer: het evangelie was er voor ieder die hulpeloos in het duister rondtastte, ongeacht of men tot het uitverkoren volk van de joden behoorde of niet. Drie jaar lang bereidde hij zich in het verborgene voor op zijn zending.

Toen trad hij uit de schaduw en ondernam minstens vier grote reizen. Intussen schreef hij een onbekend aantal brieven, waarvan er veertien in het Nieuwe Testament in de bijbel zijn opgenomen.